evde çiçek bahçesi

 çiçek bahçe merakı çok derin bir arzudan doğar. Bu doğuş, güzel duyguların, güzelliği sevişin tabii bir tezahürüdür. Insan için, her beğenilen şey güzeldir. Her güzelliğin yapacağı teBir daimi bir iz halinde kalır. Görünüşü şık, yapılıçı mükemmel b i r b inanın mobilyası da modern olursa her gören beğeniı:. Sahibi de zevkiseliminden dolayı övünebilir. Eğer böyle bir binanın etrafı arsa olarak bırakılmış veya parmaklık ile, k uru bir dıvarla çevrilmiş olursa binanın b ütün güzelliği gözden kaybolur. Binayı gösteren ve en kuvvetli görüşleri cezbeden yeşilliktir. Yani ağaç ve bahçedir. Ağaçsız bahçe olmaz. Ağaç ve çiçek aynı k uvvetle hisler üzerinde hakimdir, Tabiatın b u iki güzel eseri yanyana gelince herşeyi güzelleştirirler. çiçek Birkaç çiçekli vazoların, birkaç yeşil yaprağın bir salon boşluğunu nasıl giderdiğini kolayca anlayabiliriz. Bir çiçek sakaısı iki koltuk yerini doldurur. Etajerler üzerine konulan birkaç palmiye; anlamıyana sıkıntı, aniayana da bir kış bahçesi hissi verir. Bahçesiz ev saçsız başa b enzer. Nebatsır. salon n e kadar şık olsa ruhsuzdur, güzel fakat cazibesiz kadın gibidir çiçekgöder