ev bahçelerine çiçekli çiçek

Ev bahçelerine çiçekli çiçek ve çiçeksiz, yapraklarını kışın döken veya dökmeyen ağaççıklar dikilir. Büyük ağ·açlar ancak geniş ve çok büyük bahçeler içindir. Maamafih arzu edilirse koku· ları için ıhlarnur, akasya, fıstık ve ada çarnlarından birer ikişer ağacı evin manzarasını, bahçenin güzelliğini bozmayacak köşelere dikmek mümkündür. Rüzgarları kırmak için dikilecek olanlar arasında : akça ağ·aç, dışbudak, atkestanesi, ışofora, köknar, selvi ağaçlarıda vardır. Ağaççıklardan çiçekli ve çiçeksiz olanlar daima dıvar kenarlarına, platbandlara, kenar tarhlarının arkalarma dikilir. Kışın yapraklarını dökmeyenler en arkaya ve dökenlerde bunların önüne gelecek surette dikilmelidirki Fon yapılsın. Reçineli ağaçlar yapraklarını dökmezler. Bunların içinde geniş parterlere, platbandlara dikilen çinsleri vardır .çiçek  İHramı Taksus, Arokarya embirkata, mazı, Tüyopis, mavi ardiç, Kriptomerya, mavi çam (Abies gloka) nevileri, mavi sedir nevileri, yaldızlı mazı, mavi ve yaldızlı selvi ve yapraklarını dökmeyen fidanlardan: Ligüsrom; Lorus, Viburnom, Draçenya, Berberis, mahonya, kamarops palmiyesi, jineryom, oküba, ileks, pitosporom, taflan çeşitleri, büyük şimşir, zakkum, defne, rododendron (funda toprağına dikilrnek şartile), eleanyüs, Bambuza, ramnüs, üleks, atripleks, bakşaris, büplevrom, krategüs, koronilla} kotonoaster, filarya, genista, rüsküs, ağaç 22 hedera, hiperikom, nandina, osmantüs, yuka ve veronika gibi. Kışın yapraklarını döken ağaçcıklar şunlardır: Gül, hatmi, amorfa, aralya, obepin, kar topu, b udlea, kalikantüs, ceanotüs, çiçek eriği, çiçek şeftalisi, çiçek kirazı, çiçek narı, Japon ayvası, kırmızı yapraklı eri k, kırmızı kızılcık, sarı salkım, fulbahar,: dötzia," diervilla, eksoşorda, forsitya, viteks, hydranjea, kerya, leylak, Leysesteria, marostaçya, potentilya, spirea, gelin ağacı, demirhindi, wejelya çeşitleri en güzelleridir. Bu arada muhtelif cins güllerin on beş bini geçen çeşitlerinden yedi veren (Remontant) ve hybridthe, perne gülleri ile multiflor çeşitleri arasından seçilecek güllere en ehemmiyetli, geniş yerler ayırmalıdır.çiçekgönder