Eskalonya (Escallonia bitida)

ESKALONYA?LAR E skalonyagiller familyasının örnek bitki¬leridir. Kökeni Güney Amerika olan ve genellikle kış mevsiminde yapraklarını dö¬ken Escallonia cinsi çalı ya da ağaççık for¬mundaki bitkilerin 50 dolayında türü bu¬lunmaktadır. En çok 3-5 m. kadar boylanabi- len eskalonyalar, bahçelerimizde özellikle gür yapısı, gösterişli yaprakları ve güzel çi¬çekleri nedeniyle yeğlenip süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bu bitkilerin dal ve sürgünlerin¬de almaşık dizili, dar ya da genişçe mızrak biçimli, koyu yeşil renkli, yüzeyi parlak yap-rakları vardır. Genellikle yaz aylarında sal¬kımlar halinde açan beyaz, pembe ya da kır¬mızı renkli 5 taçyapraklı çiçekleri borum-su, kadeh veya fincan tabağı biçimli olur. Eskalonyalar, çok gür ve güçlü olarak ye¬tişen bitkilerdendir. Bu yüzden bahçe sı-nırlarımızda 45 cm.lik aralıklarla dikilip çit olarak yetiştirildiğinde hem çok güzel du¬rur hem de etkili bir rüzgârkesen oluşturur. Deniz ve göl kıyısındaki bahçelerde yetişti¬rilmeye pek uygun olan bitkilerdendir. Tek Eskalonya (Escallonia bitida) tek ya da gruplar halinde örnek vurgulama bitkisi olarak, ayrıca duvarları örtmek veya çalı gruplarının sınırlarını süslemek amacıy¬la da yetiştirilebilir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Eskalonyalar, sıcak ve sıcak ılıman bölgele¬rin bitkisidir. Ancak güneş gören bir duvarın önüne dikilirse -5 dereceye kadar dayanabi-lir. Genelde bol güneşli, soğuk ve kurutucu rüzgârlardan korunmalı ortamları sever; su¬yu iyi akıntılı (süzek) ve organik madde yö-nünden zengin (bitek) topraklarda iyi geli¬şir. Sonbahar mevsiminde bitkinin çiçek aç¬mış dal ve sürgünlerinin boyu 1/3 oranında kısaltılarak budama işlemi yapılır. Çit olarak değerlendirilen eskalonyalar da aynı mev-simde aynı oranda kısaltılarak budanır. Bu bitkilerin üretimi, yaz sonunda tabanına ya¬kın kesiminden alman 7,5-10 cm. uzunlukta¬ki çeliklerinin soğuk yastıklara daldırılmasıy¬la gerçekleştirilir. ÖNEMLİ TÜRLERİ E.bifıda=E.montevidensis: Kökeni Brezilya ve Uruguay olan bu tür, 3 m. kadar boylanabi¬lir. 7 cm. kadar uzunluktaki koyu yeşil renk¬li, kenarları dişli parlak yaprakları; yaz sonla-rından sonbahara kadar yoğun salkımlar ha-linde açan kar beyazı renginde güzel çiçekle-ri vardır E.'Apple blossom?: Bu eskalonya kültürü çe-şidi 2-2,5 m. kadar boy atabilir. 5 cm. kadar uzunlukta koyu yeşil renkli yaprakları ve yaz mevsimi başı ile ortaları arasında kısa sal-kımlar halinde açan elma çiçeği renginde çi-çekleri vardır. E.rubra: Kökeni Şili ve Arjantin olan bu tür, en gür ve dayanıklı eskalonyalardandır. 5 m. kadar boylanabilir. Gevşek salkımlar halin-deki boru biçimli, koyu pembe renkli çiçek-lerini yaz boyunca ve sonbahar başlarına ka¬dar açmaktadır.