Escallonia türleri,ESKALONYALAR

E skalonyagiller familyasının örnek bitkileridir. Kökeni Güney Amerika olan ve genellikle kış mevsiminde yapraklarını döken Escallonia cinsi çalı ya da ağaççık formundaki bitkilerin 50 dolayında türü bulunmaktadır. En çok 3-5 m. kadar boylanabi- len eskalonyalar, bahçelerimizde özellikle gür yapısı, gösterişli yaprakları ve güzel çiçekleri nedeniyle yeğlenip süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bu bitkilerin dal ve sürgünlerinde almaşık dizili, dar ya da genişçe mızrak biçimli, koyu yeşil renkli, yüzeyi parlak yap-rakları vardır. Genellikle yaz aylarında salkımlar halinde açan beyaz, pembe ya da kırmızı renkli 5 taçyapraklı çiçekleri borum-su, kadeh veya fincan tabağı biçimli olur. Eskalonyalar, çok gür ve güçlü olarak yetişen bitkilerdendir. Bu yüzden bahçe sı-nırlarımızda 45 cm.lik aralıklarla dikilip çit olarak yetiştirildiğinde hem çok güzel durur hem de etkili bir rüzgârkesen oluşturur. Deniz ve göl kıyısındaki bahçelerde yetiştirilmeye pek uygun olan bitkilerdendir. Tek Eskalonya (Escallonia bitida) tek ya da gruplar halinde örnek vurgulama bitkisi olarak, ayrıca duvarları örtmek veya çalı gruplarının sınırlarını süslemek amacıyla da yetiştirilebilir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Eskalonyalar, sıcak ve sıcak ılıman bölgelerin bitkisidir. Ancak güneş gören bir duvarın önüne dikilirse -5 dereceye kadar dayanabi-lir. Genelde bol güneşli, soğuk ve kurutucu rüzgârlardan korunmalı ortamları sever; suyu iyi akıntılı (süzek) ve organik madde yö-nünden zengin (bitek) topraklarda iyi gelişir. Sonbahar mevsiminde bitkinin çiçek açmış dal ve sürgünlerinin boyu 1/3 oranında kısaltılarak budama işlemi yapılır. Çit olarak değerlendirilen eskalonyalar da aynı mev-simde aynı oranda kısaltılarak budanır. Bu bitkilerin üretimi, yaz sonunda tabanına yakın kesiminden alman 7,5-10 cm. uzunluktaki çeliklerinin soğuk yastıklara daldırılmasıyla gerçekleştirilir. ÖNEMLİ TÜRLERİ E.bifıda=E.montevidensis: Kökeni Brezilya ve Uruguay olan bu tür, 3 m. kadar boylanabilir. 7 cm. kadar uzunluktaki koyu yeşil renkli, kenarları dişli parlak yaprakları; yaz sonla-rından sonbahara kadar yoğun salkımlar ha-linde açan kar beyazı renginde güzel çiçekle-ri vardır E.'Apple blossom’: Bu eskalonya kültürü çe-şidi 2-2,5 m. kadar boy atabilir. 5 cm. kadar uzunlukta koyu yeşil renkli yaprakları ve yaz mevsimi başı ile ortaları arasında kısa sal-kımlar halinde açan elma çiçeği renginde çi-çekleri vardır. E.rubra: Kökeni Şili ve Arjantin olan bu tür, en gür ve dayanıklı eskalonyalardandır. 5 m. kadar boylanabilir. Gevşek salkımlar halin-deki boru biçimli, koyu pembe renkli çiçek-lerini yaz boyunca ve sonbahar başlarına kadar açmaktadır.