Erica türleri FUNDALAR

(Diğer adlan: Süpürgeotu, Pürem) F undagiller familyasının örnek bitkileridir. Kökeni Asya, Avrupa, Afrika anakaralarının ılıman kırsal kesimleri ile Akdeniz Havza- sı’nın makilikleri olan ve kış mevsiminde yapraklarını dökmeyen (hepyeşil) Erica cinsi sürüngen ya da bodur boylu çalı veya ağaççık formundaki bitkilerin 700’ü aşkın türü bulunmaktadır. Türlerine göre boyu 20 cm.den 3 m.ye kadar değişebilen fundaların, küçük yaprakları almaşık ya da çevresel dizili, yeşilin Fotinya güneş gören duvar önlerine dikilmesi gerekir. Yaprakları körpeyken kırmızı, sonra yeşil olur, ilkbahar sonlarında beyaz renkli küçük çiçeklerini salkımlar halinde açar ve daha sonra bu çiçeklerden, küremsi kırmızı renkli meyvecikler verir. değişik tonlarında ve iğrenmsidir. Türlerine ve yetiştiği bölgeye göre yılın pek değişik za-manlarında tek tek, dikine veya sarkık salkımlar halinde açan çiçekleri çan ya da boru biçimli; beyaz, pembe ve kırmızının birçok tonunda veya iki renkli olur. Bu çiçeklerinden olgunlaşan meyveleri dört gözlü kapsüller durumundadır. Çok sayıdaki funda türü ile çeşidi bahçelerde süs bitkisi ve özellikle yer örtücü olarak yetiştirilmektedir. Bunlar, yıl boyunca dökülmeyen yaprağı ve değişik renklerdeki çiçekleriyle bahçeleri renklendirir, ağaççık formundaki fundalar ise, örnek vurgulama bitkisi olarak değerlendirilir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Fundalar ılıman, sıcak ve kurak bölgelerin dayanıklı bitkileridir. Ancak, bazı türleri don olayına karşı duyarlıdır. Bol güneşli ve açıklık ortamları sever; suyu iyi akıntılı (süzek) ve asitli topraklarda çok iyi gelişir. Bahçeye ilk dikildikleri mevsimde fundaların bol bol sulanması yararlı olur. Ancak, sonra daha az su ister. Fundaların çiçeklenmesi sona erince sürgünlerinin hafifçe budanması yeterlidir. Ama odunsu kesimleri kesinlikle budanma- malıdır. Bitkinin üretimi, ilkbaharda ya da yaz sonunda alman yarı odunsu çeliklerinin daldırılmasıyla veya ilkbaharda bitkinin kök-lenmiş piçlerinin ayrılıp yeni yerlerine dikil-mesiyle gerçekleştirilir. ÖNEMLİ TÜRLERİ E.arborea: (Ağaç fundası): Akdeniz Havzası ile ülkemizde pek yaygın olan bu tür, 2-3 m. kadar boylanabilir. Koyu yeşil renkli iğnemsi yaprakları, piramit biçimli salkımlar oluştu-