EPlSCÎA FULGIDA

EPlSCÎA FULGIDA Kadife Yaprak Colombia?dan gelmiş olup, toprak seviyesinde çok güzel renkli yaprakları vardır. E. Dianthiflora adlı türü¬nün beyaz çiçekleri vardır ve ev için ideal olup yetiş¬tirilmesi zevklidir. Bitki sıcak odalarda yetiştirilmeli ve nemli bir atmosfer sağlanmalıdır. En iyi şekilde ise derin kap metodu ile yetişti¬rilir. Bu metodla bitkiye gerekli nem sağlanır, ana bitkinin sapı üzerinde meydana gelen küçük bitkiler zamanla gelişir¬ler, bunların da yapraklarının ılık su ile muntazam olarak su¬lanması gereklidir, akşam üzeri ise bitkinin kurumuş olması icabeder. Çoğaltılması çok: kolaydır ve ayırma ile olur. Genç bitki filizleri yosunlu bitki, çürüğü ve saksı kompostosu karışımına dikilir. Saksı dibine kiremit ve tuğla parçaları konarak, top¬rak harcı fazla sıkıştırılmamalıdır. Mart ortasından Ekim ortasına kadar kuvvetli güneş ışı¬ğından korunması gereken bitkiye, iki haftada bir besleyici gıda ve kâfi miktar gübre verilmelidir. Sıvı gübreler kullanı-labilir fakat yaprakların üzerine dökülmemesine dikkat edil¬melidir.