EĞRELTİLER (Fougères)

Dünyanın her tarafına yayılmış çeşitleriyle hakiki t “yeşil nebat” vasfını haiz olan eğreltiler, çiçekten mahrumdurlar. Evlerde yetiştirilen başlıca çeşitler arasında; parçasız koyu yeşil yapraklarıyla Asplenium; çok parçalı uzun ve zarif yapraklarıyla Nephrolepis; dağınık ve uzunca yapraklarıyla dayanıklı bir evsâfı hâiz Pteris; nârin yapraklarıyla pek fazla yayılmış olan Adiantum en güzelleridir. Bütün eğreltiler bol yaprak çürüntülii veya fundalı bir toprak; bol su, güneşli olmamak şartıyla bol ışık ve bol rutubet severler. Hava cereyanları ve âni suhunet tahavvülleri en korktukları şeylerdir.