ECHEVERlA SETOSA

ECHEVERlA SETOSA Etli yaprakları ve değişik renkteki çiçekleri ile tanınan küçük bir bitkidir. Yetiştirilmesi çok kolay olup, çiçeklerinin güzelliği bakı¬mından ideal bir oda bitkisidir. Gelişmiş şekli bir rozeti an¬ dırır, dışarıda iken çiçeklerinin rengi koyu mandarin, içerde ise sarıdır. Kışın ancak haftada bir yazın, her iki günde bir sulanmaya ihtiyaç gösterir. Fazla ısı da arzu etmez, hafif ısı¬lı yerlerde az su üe iyi bir büyüme yapar. Çoğaltılması çelikle olur. Ana bitkiden ayrılan, rozet şek¬lindeki yavru füizler ayrı saksılarda başarılı olarak yetiştiri- lebüir. Bahçeler için de elverişlidir, bilhassa kaya bahçele-rinde yazın güzel bir görünüştedir. Ekim ayında ise kök sis¬temindeki toprakla birlikte, içinde kaktüs toprağı bulunan saksılara alınarak orta ısılı yerlerde yetiştirilir ve güneşten korunmaya ihtiyacı yoktur. ECHtNOCACTUS GRUSONİI Altıntop Bilinen kaktüs türlerinin en ilgi çekicisi olup anavatanı Mexico?dur. Çok iri kürecikler halinde uzun kılçıklı sapları ile ideal bir dekoratif bitkidir ve evlerde kolayca yetiştirile¬bilir. Üretilmesi tohumdan olur, ilkbaharın ilk günlerinde elde edilen tohumlar kalburdan geçirilmiş iyi kumlu toprağa atı¬larak üzerleri örtülür. Daha sonra da kâğıt ve camla kapatı¬lır. Genç bitkiler görünmeye başlayınca kâğıt ve cam alınır, bitkilerin her biri de ayrı ayrı saksılanır. Yalnız bu işlem sı-rasında toprağın oldukça basınçlı bir şekilde sıkıştırılması gerekir ki bu nokta, bütün kaktüsler için önemlidir. Kışın ol¬dukça serin yerde tutularak az su verilir. Ayda bir defa ılık su ile toprak nemlendirilir. Odalarda normal sıcaklıkta tutu¬lan bitkinin ise sulanma miktarı biraz arttırılır. Yaşlı bitkiler çiçek meydana getirebilirler, çiçekler dı- şarda kırmızı - sarı, içerde de sadece sarı renktedirler. Ya¬zın genç bitki çok fazla sulanmak İsterse de yaşlı bitkiye su verilirken çok dikkatli olmalıdır. Saksı değişim işlemi de eğer gerekli ise, ilkbahardan önce yapılmalıdır.