DOLİKOS çiçek Lablab

Lablab denilen sarılıcı bir bitkidir. Güneşi, suyu ve kuvvetli toprağı sever. Nisan’da beş numaralı toprağa ekilir. Çardaklara, parmaklıklara sardırılır.