DATURA Kabak Çiçeği

DATURA Kabak Çiçeği Boyu 1.80 ve 3.00 metre arasında değiştiğinden ve bir ağaççık görünümünde ol¬duğundan geniş camekânla- ra ihtiyaç gösterirse de kü¬çük boydakiler 12-15 cm. çaplı saksılarda zengin bir büyüme yapabilirler. Çiçekleri bol ve büyük olup D. Sanguinea ve D. Arborea adlı iki türü vardır. D. Sanguinea?nın portakal kırmızısı çiçekleri vardır. D. Arborea ise 17.5 ve 20 cm. uzunluğunda beyaz çiçek¬lidir. Bu türlerin vatanı Peru olup, yaprakları geniş ve kaba¬dır. Bir sıcak ülke bitkisi olduklarından yetişebilmeleri için kışın normal ısı temin edilmelidir. Yazın ise gölgeli yerlerde bulunmalıdırlar, sulama muntazaman yapılarak sıvı gübre ile beslenmelidir. Kış esnasında ise toprak hemen hemen kuru tutulmalıdır, iyi kumlu ve özlü toprak, nemli mahrukat çürüğü ve kaba kum karışımlı toprak bulunan tüplerde veya 25 cm. lik sak¬sılarda iyi gelişirler. Çiçeklenme döneminden sonra ise budanır ve bu arada bitkiye orijinal bir şekil kazandırmak için şekil budaması da yapılabilir.