CRASSULA LYCOPODIOIDES Bağcık Çiçeği

CRASSULA LYCOPODIOIDES Bağcık Çiçeği Yapraklarının uçları ayakkabı bağı gibi boğumlu, kare şeklinde oluşan sap üzerinde tepe taraflarından birbirinin üs¬tüne yatar gibi yakındır. Kendine özgü bir büyüme şekli vardır. Sarımtrak beyaz renkli çiçekleri hemen hemen sapsız olarak esas sap üzerin¬de yer almışlardır. Genellikle diğer etli kaktüslerle birlikte aynı saksıda güzel bir kokteyl meydana getirerek yetişir. En iyi büyümesini özel kaktüs toprağında yapar. Kışın üç haf¬tada bir, yazın iki haftada bir sulamak yeterlidir. Bu bitki de diğerleri gibi güneşe dayanıklı olmakla birlikte, çok sıcak saatlerde güneş ışığından korunmak ister. Orta ısılı bir yerde kışın güneş alacak şekilde bırakılabilir. Saksı değişimi gerekli ise, bunu ilkbaharda yaparak sak¬sı dibine kırık tuğla ve kiremit parçaları konmalıdır. Çoğaltılması çelik ve bölme ile olur. Genç alman çelikler küçük saksılarda derhal köklenirler. Yaşlı bitkiden bölme ile ayrılan parçaların da her biri, eğer köklü iseler çok çabuk gelişirler.