Cotoneaster türleri DAĞ MUŞMULALARI

Diğer adı: Kotonaster) G ülgiller familyasındandır. Kökeni Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya olan Cotoneaster cinsi, kışın yapraklarını döken ya da dökmeyen (hepyeşil) çalı veya ağaççık formunda bitkilerin 70 kadar türü vardır. Bunlardan bazıları ülkemizin Batı ve Güney bölgeleri dışında çoğu yerinde doğal olarak yetişmekte, kimi türleri de özellikle kış boyunca bitkinin üzerinde kalan ilginç meyveleri nedeniyle bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş-tirilmektedir. Türlere göre en çok 5 m. kadar Dafne (Daphne mezereum 'Bowles’çeşidi) ! Dikkat: Dafneler rezin adlı zehirli bir madde içerdiğinden meyveleri yenmez. Hele meyvesi fazla yenilirse ölüme bile neden olabilir. boylanabilen dağmuşmulalarının oval ya da mızrak biçimli yeşil yaprakları sonbaharda sararıp kızarır. İlkbahar ya da yaz başlarında çok bol sayıda açan fincan tabağı biçimli küçük çiçekleri kırmızı, pembe veya beyaz renk li ama gösterişsizdir. İşte bu çiçekleri olgun-laşınca, bitkinin ilginç özelliğini oluşturan meyveleri ortaya çıkar. Sonbaharda olgunlaşan ve minik elmalara benzeyen meyveler, parlak kırmızı veya siyah renklidir. İçinde, bitkinin tohumu olan çekirdekleri bulunur. 49 Koparılıp alınmazsa bu meyveler bütün kış boyunca bitkinin üzerinde kalarak pek hoş bir görüntü oluşturur. Dağmuşmulalarının ağaççık halinde gelişen türleri, bahçelerde tek tek vurgulama bitkisi ya da çit ve perdeleme bitkisi olarak yetiştirilir. Bodur tür-leri ise, toprak örtüsü olarak değerlendirilir. Erozyonu önlemede de etkili olur. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Dağmuşmulaları ılıman yörelerin bitkisidir. Bol güneşli, hafif gölge ve hatta tam gölgelik yerlerde iyi gelişir. Toprak tipi konusunda hiç seçici değildir. Organik madde yönünden zayıf (bitek olmayan) ve kuru topraklarda bile yetiştirilebilir. Üstelik böyle toprakta yetişen bitkilerin meyveleri daha iyi nitelikte olur. Dağmuşmulaları gerekmedikçe budama istemez. Üretimleri sonbaharda bahçe toprağına ekilen tohumuyla veya yaz sonunda alınan 7,5-10 cm. uzunlukta gövde çeliklerinin daldırılmasıyla gerçekleştirilir. Çit ya da perde oluştururken dağmuşmulalarının sıra üzerindeki aralığı türlerine göre 30-90 cm. olarak bırakılır. ÖNEMLİ BİR TÜRÜ C.horizantalis: Kökeni Çin olup 90-100 cm. kadar boy atabilir. Yaprak döken bu türün