CORDYLÎNE Top Zambak

CORDYLÎNE Top Zambak Kamış yapraklarını andıran kahverengi ve parlak kırmı¬zı renkli yapraklarının üzerleri çizgilidir. Büyümesi normal sıcaklıkta kolayca görülebilir ve çok dekoratif bir bitkidir. Haftada bir defa, yaprakları nemli bir bezle süinerek kurumasının önüne geçilir. Bitkiye haftalık olarak ve belirli miktarda ev gübresi verilmelidir. Bunun için de kullanılacak ölçü, on iki adet bitki için bir çay kaşığı miktarında gübre olmalıdır. Bu gübre (kimyevi gübre) bir litre suda eritilerek kullanılmalıdır. Aynı zamanda eğer bitkide haşare olduğunu gösteren belirtiler mevcutsa, gerekli ilâçlar kullanılmalıdır. Bitkinin dikimi çok dikkatli yapılarak genç olanlar ayrı ayrı dikilmeli; bu işlem sırasında kullanılacak saksı kompos¬tosunun kaliteli olmasına dikkat etmelidir. Kullanılacak sak¬sının dibine kırık çömlek parşaları yerleştirmelidir. Cordyline?in en gözde bir çeşidi olan C. Terminalis to¬humdan üretilir. Bunun için çok sıcak camekânlar gerekl? olup bitki dikiminden ancak iki veya daha çok yıl sonra de¬koratif bir hal alabilir. Diğer bir üretme şekli ise çeliklemedir. iyi drenajlı, zen¬gin harçlı saksı toprağı kullanılmalıdır. Ağır saksı komposto¬su ihtiva eden saksılarda uzun zaman kalabilir.