COCOS (Siagrus) Palm

COCOS (Siagrus) Palm Yaprakları daimi olarak teşilliğini koruyan dökmeyen ve narin bir ev bitkisi olan Cocos (Hindistan palmiyesi) adıyla da bilinir. Büyüdükçe daha geniş yere ihtiyaç gös¬terir. Bol suya tahammül eden bitkinin, su eksikliği o- lup olmadığı kolayca anlaşı¬lamaz, çünkü yaprakları pörsümez. Ancak susuzluk devam ederse yaprak uçları sivrilir ve zamanla kurur. Bazı hallerde bu kuru tepe uçları yapraklara daimî temas edilmesinden de ileri gelebilir. Genellikle küçük saksılarda elde edilen bitkiyi, geliştik¬çe daha geniş saksılara almak iyi bir yoldur. Saksı harcı ola¬ rak ağır toprak ve kumlu özlü toprak kullanılır. Yaşlı bitki¬lerde saksı değişimi her ilkbaharda yapılamıyacağı için, haf¬talık az miktarda sıvı gübre verilerek sıhhatli kalması sağ¬lanır. Nemli atmosferi sevdiğinden sık sık püskürtme ile su ve¬rilerek toprak nemli tutulmalıdır. Kuvvetli güneş ışığından da korumak gereklidir.