CLIVİA Klivya

CLIVİA Klivya Portakal, kırmızı, sarı renkli çiçekleri olup yeşil sap üzerindeki yapraklan bant şeklindedir. Soğanlı kö-kü vardır, ilkbaharda sıca¬ğa ihtiyaç görtermeden hat¬tâ donlu havada dahi büyü- yebilen çeşitleri çoktur, Cli- via Miniata?da bunlardan bi- via Miniatada bunlardandır. Son yıllardaki çalışmalarla Hybrid melezlemeleri ile ye¬ni çeşitler elde edilmiştir. Bitkinin 65 derecede tohumdan üre¬tilmesi çok kolaydır. Yeni bitkide önce ,ucu sivri çiçekler be-lirir. Uç veya dört yıl sonra da bitkinin ölçüleri büyük ve ge¬lişenler daha büyük saksılara alınır. İstenirse yaşlı bitki dört beş yıldan sonra bölünmek suretiyle çoğaltılır.