CLEMATIS

CLEMATIS Çelik almak ve aşı yap¬mak yoluyla bir çok kalite¬li cinsleri elde edilebilir. Sabah ve öğleden sonra gelen güneş ışınlarını alabilecek gölgeli bir yer, nemli ve drenajı temin eden toprakta iyi gelişir. Eğer güneşli bir ye¬re dikmek mecburiyeti olursa, bodur ağaççıklar dikerek bit-kinin köklerine gölge vermeleri sağlamr. Bitkinin dikileceği yer 45 cm. derinlikte ve genişlikte ka¬zılarak, dibine ağaç humusu veya karışık toprak konulur, bit¬ki ekildikten sonra sıkıştırılarak iyice sulanmalıdır. Kökler bölgesi ise hafif peat moss ile yumuşak ve nemli tutulmalıdır. Bitki iyice geliştiği zaman da dalları kafes içi¬ne alınmalıdır. Dikimden sonra bitkinin toprağı nemli tutul¬mak fakat çok ıslatılmamalıdır. Ayrıca verimli değilse, az miktarda kireç taşı, çürümüş inek gübresi ve kemik unu top¬rağa karıştırılmalıdır. Kışın çok soğuk olduğu zamanlar kuru saman tabakası ile kökler muhafaza edilebilir. Çoğaltılması; kökünden kesilmeden toprağa daldırarak, aşı ve çelik yaparak olur. Aşı metodu pek az tatmin edicidir. Aşı budağının alındığı dal, yeni filiz verince aşıyı çıkarmalı¬dır. iki boğum arasındaki genç filiz ancak Şubat ayında ce- mekânda köklendirilir. Camekân olmayan yerde, kumun için¬deki çeliğin köklenmesi daha iyi olur ve daha kolaydır. Çelik¬ler yaşlı odun kısımlarından da alınabileceği gibi, yaz sonla¬rında yarı olgunlaşmış odun kısımlarından ve iki boğum ara¬ sındaki düğümlü kısımdan alınırlarsa, genellikle diğerinden daha iyi sonuç alınır. Kök kurdu, bu bitkiye zarar veren bir göcek olup böyle hallerde sapın kökle birleştiği kısım kesilip atılmalıdır. Yap¬rakların ise güneşten kararmış ve kenarları kırmızı bir hali varsa ve üzerlerinde lekeler belirmişse bu hasta yapraklar temizlenmelidir. Ayrıca kök ve yaprak kısımlarım ilkbahar¬da sülfür, ferban gibi ilâçlarla tedavi etmelidir.