CYCLAMEN Siklamen

CYCLAMEN Siklamen Çok renkli çiçek veren türleri bulunan siklamen bilhassa kışın camekânlarda iyi yetişir. Son yıllarda; renk, ölçü ve yapı bakımından büyük farklılık gösteren ve eski türden bu faktörlerle ayrılan yepyeni bir tür yetiştiril¬mektedir. C. Persicum bu türden olup iyi büyüyerek güzel kokulu çiçekler verir. Çoğaltma tohum atma yolu ile olur ve Ağustos ayında yapılır, bu zamandan çiçek verdiği devreye kadar çok itina¬lı bir bakım isteyen bitkinin, kötü bakım tatbik edildiği du¬rumda çiçekleri kurur ve bizleri bu zevkten mahrum eder. Tohumların çimlenmesi John Innes kompostosunda olur ve normal ısyı sağlamak gereklidir. Bu şekilde çimlenen tohum¬lar 5 cm lik saksılara alınarak hafif nem ve serin havada bırakılırlar. Sonbahar ve kış mevsimlerinde ısı arttırılmalı¬dır. ilkbaharda ise, yani Nisan ve Mayıs aylarında 7,5 cm. lik, Haziran ayında da 12 ve 15 cm. lik saksılara alınmalıdır¬lar, ve John Innes saksı komposto harcı kullanılmalıdır. Yaz aylarında parlak güneş ışığı ve gölge serlerde çok güzel büyürler, kökler saksıları tamamen doldururlar. Son¬bahar başlangıcında yani, Eylül ayında gece ısısı 18-20 dere¬ce olan camekânlara alınırlar, erken çiçeklenmeleri için bu ısı yükseltilerek, serpme yoluyla su verilir ve büyümeye yar¬dımcı olan sıvı gübrelerle beslenirler.