çiçekten ilaşlar önsöz

Bugün okuyucularımıza sağlığımızı korumak için her evde bulunması gerekli olan bir değerli seri sunuyoruz: EV iLAÇLARI. Bu eser her yerde bulunabilen, sağlanması kolay ve ucuz, zehirsiz çiçek. zararsız bazı maddelerin ve bitkilerin sağlık bakımından nasıl kullanılacağını, bunlardan faydalanmak için ne yolda davra· nılması gerektiğini göstermektedir. Bu eser meydana getirilirken içindeki hekimce bilgilerin her kesçe kolay anlaşılacak sadelikte yazılmasına dikkat edilmiştir. Bundan başka ancak hekim ve eczacı taratından yazılıp yapılması gereken ilaç ve tertiplerden bu yazılarda hiç bahsedilmemiştir. EVDE ÇİÇEK ILAÇLARI alfabe sırasına göre düzenlenmiştir. Her bitkinin Türkçe adı yanına ayrıca Latince adı da yazılmıştır. Böylece hiçbir yanlışlığa meydan verilmeden her madde kolayca bulunup okunabilecektir. Aranan ili'ıcın daha kolay bulunabilmesi içinyazılarımızın son .kısmına vine alfabe sırasıyla hastalıkların isimleri yazılmıştır. Isteyenler hastalıklarını iyileştirmek için aradıkları bitkinin adını buradan bulabileceklerdir.çiçek gönder