ilaç için çiçeklerin toplanıp saklanması

Çiçekler, açılmalarının tam olduğu, olgun hale geldikleri zaman toplanır. Bazı çiçeklerin yalnız renkıt yaprakları, bazılarının bütünü koparılır. Çiçekler gölgelik, havalı yerlerde asılarak kurutulmalıdır. Çiçek, güneşte kurutulmaz. Güneş bunların renkleriyle beraber iyilerıtiricl niteliklerinide solduıur. Çiçekler ufak demetler halinde kurutularal' yerdeki iplere sıralam Kunıtulduktan sonra nitelikli çiçek gönder