çiçek veren çiçekler

çiçek Veren çiçekler Parter ve korbeylere dikilecek çiçekler yaşayış müddetlerine göre üç kısma ayrılır. Ömür1eri bir sene olanlar, ö mürleri iki sene olanlar, ömürl eri daimi o l an lard1r. Öm ürleri bir sene olanlar tohumlarile yetiştirilir. Toh u m ları Eylı11da ekilerek fideleri Martta tarhlara dikilir. Bunlara ilk bahar çiçekleri ismi verilir. Mesela: Hercai menekşe, pakeret papatyesi, nak il çiçeği, çuka çiçeği, nerkis, miyozotis, şebboy, iberis, hüsnü yusuf, haşhaş, saray pati, yıldız, peygamber çiçeği gibi. Tohumları Şubat ve Martta ekilenler Nisanda veya Mayısta tarhlara dikilir, bunlarda son bahara kadar çiçek açarlar. Ömürleri iki senelik olanların tohumları Hazirandan Ağustosa kadar ekilir ve fideleri Eylı11da tarhlara dikilirse ertesi Mayıstan son bahara kadar çiçek açarlar. Yüksük, kampanüla gibi.çiçekgönder