çiçek plat bantları

 çiçek Bodur ağaçlıkları, çimenliği ve çiçekleri olan dar ve uzun tarhlara denir. Bu tarhlar daima mustatıl şeklinde olur. Her tarafı çİmen ve ortalarında sıra veya küme küme bodur ağaçlıklar bulunur. Ağaççıkların önünde veya tarbın köşe v e kenarlarında plat bandın şekline bezeyen şekiller içinde çiçek kümeleri dikilmiş bulunur. Yalnız bu şekillerde bölmeler ve taksimat yapılmaz. Dikilen ağaççıklar hudanarak şekil verilen cinslerden, çiçekler ise ömürlü olanlardan seçilmiş boy, renk, yayılma itibarile aralarında nisbet olan nevilerdir. Bunların her biri 25-30 santim aralıkla dikilir ve yükselenleri arkaya veya ortaya, kısaları kenarlara yerleştirilmelidir. Ömürlü çiçekleride yazacağız.çiçekgönder