çiçek parterle bahçesi

 çiçek Parterle Bahçenin çimenli ve çiçekl i şekil lerine Parter denir. Bu, istenilen biçimde gizildikten sora toprak tesviye olunur. Çim ve çiçek yerleri işaret edil ir. çiçek yerleri Bordur fidancıkl arile çepeçevre şekill endirilir, gübrelenir ve arzu edilen çiçekler dikilir ki, buna Korbey ismi de veril ir. çiçeklerin ayni: boyda olanları hep birer sıra ile dikilmelidir. En uzun ve yüksek büyüyenler ortasın a ve boyboy kısalarını da etrafına. koymalıdır. Parterierin tam ortasıua ömürlü, yani Ok yaşayan fidanlardan boyların a göre bir iki tane dikilebilir. B u fidanlar göbek vaziyetinde kalırl ar. Mesela : 3 Kanaı Tritoma,  Avize,  Ölalya, 2 budur, 1 yüksek Aşıli gül, ı Şemsiye gülü, gölgeli yerlerde bir ortanca veya bir Ükü ha, ağaç şakayıkı, ı budur top Şimşirı forme Li15 güstrom gibi. Parterierin diğer kısımlarına çımen ekilir. Çimenler üzerine şeklin köşe ve ortal arına parterin büyüklüğüne göre fidanlar dikilir. Bu fidanlar güç büyüyen ve mtin· tazam şekiller al!ln ağııç ve ağaçcıkdır ki ileride isi mlerini bulacaksınız. Bazı parterler üzerine renkli kum ve taşlardan. mozayık yapılır. Bunda renkler arasında imtizacı temin etmelidir ki; parter çirkin kalmasın çiçekgönder.