çiçek köklerinin kurutulması

 çiçek Kökler kurutulma .. dan önce çok iyi yıkanmalı1 toprak ve benzeri kalıntı Jardan annılınlmalıdır  Yıkandıktan sonra fazla suyun sızması için bir süre güneşte bırakılan kökler, daha sonra demetler halinde asılır. Çabuk kurumaları gereken kökler özel fırınlara, etüvlere konulur . Meyvalar da, kurotulmak için olgunlaştıkları zaman toplanmaz, biraz önce toplanmalıdır ki dayanıklı olsun.çiçek gönder