Çiçek Yastıklarına Tohum Atılması

çiçek Yastıklarına Tohum Atılması Üstün kaliteli tohumlar, sterlize veya (pre-treated) ve tahripkâr, zararlı organizmalara karşı (atomik enerji yolu ile arınmış) tohumları pazarlardan elde etmek mümkündür. Tehlikeli donların geçtiğine emin olduktan sonra ve toprağın çok soğuk, ıslak olmaması şartıyla tohum ekilebilir.çiçek Tohum atılmadan önce çok yumuşak bir şekilde su verilir,çiçek toprak da yumuşak bir şekilde düzeltilir ve dört parmak genişliğindeki ölçek veya kürekle tohum ekilir, kuvvetli olmamak üzere toprak sıkıştırılır. Bu sıkıştırma işlemi bazı tohum varyeteleri için pek gerekli değildir, örneğin: çim tohumları için çok hafif bir şekilde tatbik edilir. Ayrıca şiddetli yağmur ve değişen hava şartlarından tohumları korumak için saman atılabilirse de gerekli değildir. Sulama püskürtme ile yapılır, bu devrede tohumu harekete getirmek üzere su ile birlikte sıvı besinlerde verilebüir. Yağmur yağmazsa bir kaç gün ara ile sulama yapılır ve tohumlar hemen filizlenerek bahçeye gerçek havasını kazandırırlar. Tohumlama işlemini doğru yapmak gerekir. Tohum, ilk zamanlar ihtiyacı olan besini güneşten, topraktan ve sudan alır. Eğer bütün gün güneş alıyorsa bol su vermeli ve açık havaya çıkarmalıdır. Tohumlar 5 cm. yükselince çok dikkatlice çekip almalıdır. Fazla çiçek ve güzel yapraklar elde etmek için bu işe önem verilmeli, çıkarılan küçük bitkiler bahçenin diğer kısmında hazırlanan yerlere transfer edilerek iyi ve hafif sulama yapılmalıdır.çiçekgönder Filizler kuvvetlenip köklenince yani 10 cm. boyunda olunca kuru veya sıvı bitki gıdası ile beslenerek kuvvetlendirilme- lidir. Kuru veya sıvı gübrelerin tesir etmeleri uzun sürer, sıvı besinler paketlerinin üzerindeki % miktarına göre ve bir kaç hafta ara ile verilebilir.çiçekçi