çiçek gübreleme

 çiçek bahçede tarhların her metro murabbaı için 2--3 gaz tenekesi eski ve çürümüş fışkı veya koyun gübresi lazımdır. Gübreler tarakla toprağa karıştırılmalıdır. İnek gübresini kullanmarnalıdır. Bu, soğuk ve dana burnu yapan bir gübredir. Kuş gübrelerini on gün su içinde çürütüp şerbetini kullanm alıdır. Bir gaz tenekesi kuş gübresini on gaz tenekesi suda 21 tutup şerbetini almalıdır. Fen n i gübre denilen Avrupa madeni gübrelerini yalnız çiçekleri, ağaçları sulamak için kullanmalıdır. İki litre suya bir gram kafidir. Bu gübreli suyu fidanların yapraklarıDa dökmemelidir.çiçekgönder