çiçek bordurleri

Tarhların kenarlarını çiçek süsleyen fidancıkların vücuda getirdiği şekiliere bordür derler. Bordür fidanlar, hem şekilleri, tarhları meydana çıkarır, hernde toprağın kaymasına mani olur. çiçek Bordür için kullanılan fidanlar sıcak ve mutadil yerlerde levantio, soğuk yerlerde bodur şirnsir, rn utadi l yerlerde bodur şimşir ıaflanıdır. Gölgeli yerler i çin ise Konvolarya kullanılır. Beyaz çiçek bordür karanfili, karanfil çimeni, arap saçı, seduro nevileri, Ekeverya, çiıgili panaşe kurdela, alacalı jeranyum gibileri mutedil ı klimli yerler için iyidir. şimşir, levantin makasla istenilen biçimde budaoarak şekil verildiği ve bir kaç senede muntazaın bordürler meydana getirdiği için daha makbuldür, En iyisi şimşir bordürüdür. Büyük ve ağaçlıklı bahçeler için bazı ağaççıklardan da bordür yapılır ve bu suretle yeşil bir çit meydana gelirki; zamanla çok güzel bir şekil alır. Fideli bordiirlerin bir metrosuna 12-15 fidan kafidir.çiçekgönder