çiçek bahçesi toprağı çok önemlidir

 çiçek bahçesinin toprağı çok önemlidir. Toprak cin sleri şunlardır : Buğday toprağı denilen kırmızı toprak ( Kızıltoprak toprağı gibi ) killi, kerpiç toprağı denilen kırmızırnsı , sarımtırak renkli toprak ( Mecıdiyeköy toprağı gibi ) , kara toprak (Fatih bahçelerinin top· rağı gibi ) , kireçli toprakların da iki nev'i vardır : Biri beyaz rengine yakın çok kireçli, diğeri kireçli ve esmer renk· dedir. ( Bakırköy ve ye şiiköy Ehr.ımi servi çiti toprakları gibi ) . Dolrna yerlerde ise  kumlu, süprüntülü, yangın yerlerinin, yıkılmış en kazın harçlarıyle karışmış topraklar, kesme ve çürümüş taşlardan ibaret topraklar ve taşlı, çakıllarla karışmış topraklar vardır. Bunlardan bahçe için en iyisi buğday toprağıdır. Bu topraklar demirli terkiplerden meydan a geldiği için besini ve kuvveti çoktur. Gül ve karanfil için birincidir.çiçek Diğer topraklar, taş ve çakıllarından ayıklanmak, bol çürümüş koyun veya beygir gübresi kullanılmak ve 70-8 santim derinliğinde kirizme edilmek şartıyle iyi bir bahçe toprağı hali ne getirilebilir.çiçek Çok killi topraklara dere kumu (bir metre yere iki gaz tenekesi  döküp karıştırmalıdır. Çok kumlu topraklara da ayni miktarda killi top rak veya çürümüş gübre koymalıdır. Kara toprakların biraz kuma ve kireçli toprakların fazla gübreye ihtiyaçları vardır. Taşlı ve kayalıklı yerlerde toprak getirtip doldurma çiçekgönder