çiçek bahçesi yapma zamanı

çiçek bahçe kirizmeden sonra torh ve tanzim edilebilir. Fakat toprağın tamamen oturması için bir ay kadar geçmesi lazımdır. Havaların müs aadesini toprağın tavlı bulunmasını kollamalıdır. Genel olarak en münasip zaman ikinciteşrin, şubat, mart a ylarıdır. Ankara için bahçe yapmak zamanı teşrinlerin müsait günler idir.çiçekgönder