Çiçek Bahçesi Hudularını Ayırınız

Herşeyden evvel Çiçek bahçenin hudutları ayrılmaldır. Komşu Çiçek bahçeleri, yolların mevcudiyeti daimi hudut sayılmaz. Zaman gelir ki, birçok ihtiliHiar çıkabilir. Eo iyi hudut, temelli duvar- Hanımeli kamryesi lar, demir parmaklıklar, yeşil çitler, bir ucuna beton dökülmüş demir direklerle yapılmış tel manialerdır. Tahtaperde çabuk çürür. Gal vanizli saçlar güneşten ısınarak hararet saçar ve fidanları yakar. En iyisi soğuk yerlerde, uzun dikenleriyle geçit vermiyen ve budaoarak duvar yapılan Gladiçya ve sıcak yerlerde dikenli Mak luradır. . Bunlardan: başka Taflan, Mazı, Ehrami Selvi ve rami Porsuk ile Ligüstrom nevileri, Defne ve Şimşir gibi her sene istenilen şekilde budaoarak istenilen yükseklikte yeşil duvar 8 yapılabilen Çiçek fidanlar mükemmeldir. But danlardan Mazı, Selvi biribirinden 75-80 santim ve di ğe rleri 40- 60 santim anllıklı Gül çiti olarak dikilmelidir. Yeşil çitler ve duvarlar sert rüzgarları da kırar. Bir metre yükseklikte çit veya duvar 8-10 metrelik bir sahayı rüzgardan: siperler. Çiçekgönder