Çiçek Bahçerinde Pergola

Modern çiçek bahçelerde en ziyade ehemmiyet verilen pergolalalardır. Pergola eskiden asma çardağı dediğimiz ağaçtan ve demirden yapılmış sarılcı nebatlara, ağaçlara, güllere mahsus yeni sistem çardaklardır. Bunların muhtelif şekilleri vardır. Yükseklikleri 2 - 6 metre arasındadır. Pergolalar bahçenin ortasına veya yan taraflarına, yahut köşe kısımlarına yapılır.  Bazan iki tarhın, iki yolun başlarına yapılmaktadır. Bu suretle her iki tarafına dikilecek çiçek fidanlada sardırılan pergolalar çiçekten birer kemer veya dam şeklinde kalır ve pek güzel görünür. Pergola için yazı sıcak yerlerde beyaza boyanmış. direkler kullanmalıdır. Demir ve tel fidanları yakabilir. Pergolanın genişliği 1,5 · 2,5 metre ve uzunluğu 1 - 10 metre olur. Pergolanın ya çımento sutunlar üzerine, yahut kalın direkler üzerine oturdulmuş olması lazımdır. Direk kullanılırsa beyaza boyanır ve toprağa girecek uelarına çürümemek için katran sürülür. Pergola fidanları şunlardır: Sarılıcı Amerikan gülleri klimbing gülleri, beyaz ve mor salkım, kanarya gülü, hanım eli, beyaz ve· sarı menekşe gülü, Acem bo rus n denilen Bignonia, çarbı felek, Amerikan veya Meryemana asması, bedera. sarmaşığı, akebia ve aristoloşia, fil bahar çeşitlerinden büyük Meryem ana asmosı çiçek li olanlar sarı yaseminlfidanları ile ömürleri' bir sene Olan sarılıcı çiçek! erden kırmızılkahkaha, mina Ôbata ve sovanlılardan zülf arus en güzelleridir. . Zülf arus · kıştan 26 korkar her son babarda topraktan çıkarılrnalıdır. Mayısta tekrar dikmelidir.çiçekgönder