Çiçek Bahçe nasıl yapılır

Evinizin Ç içek bahçesini yapınağa veya yaptırmağa karar verdiğiniz zaman; bahçe yerinin Etüdünü yaptırmalısınız. Bunun için evvela binanın vaziyeti tetkik edilmelidir. Evin güneş, rüzgar gibi iki tabii kuvvete karşı ihtiyacı tesbit idilir, sert rüzgarlar yükselen sık ağaçlarla siperlenecektir . Fazl a güneş münferİt ağaçlarla hafiflendirilir. Yatak, yemek ve misafir odalarının bahçeyi görüş hatları ile bina ve sokak kapısınin istikametleri kaydedilir. Binanın her katına göre yapılacak bu etütten sonra toprağın bir buçuk metre derinliğine kadar nev'i, cinsi sondaj yapılarak tayin olunur. Bahçe yerinin meyli, münhanileri hesaplanır.  Bahçe planı ve esasları.- Etütlerden sonra bahçe yeri tamamen ölçülür. Bin anın etrafı, girinti ve çıkıntıları da ayrıca ölçülür. Sabit noktalar (ağaç, kuyu, kameriye, küçük bina; lamba direkleri, havuz gibi) aralarında ki mesafeleri ölçülerek tesbit olunur. Bunlardan hangilerinin kaldırılabileceği işaret edilir. Çiçek Bahçe sahibinin arzuları sorulur. Sebzelik, meyvalık, ağaç, çiçek, çam ormanı, çimenlik, tenis, spor yeri, kum parkı, pergola, sera, kaskad, havuz, !ak, yeşil çitten duvar, çeçekli ve sarmaşıklı veranda, güllerden tünel, renkli taşlardan mozayikli yollar, mozayikli tarhlar, statü ve heykellerden tezyinat ve bu gibi şeylerden neler istediği öğrenilerek tesbit olunur. Bundan sonra bir avanproje hazırla· nabili r. Tesisat, idare masrafları da gösterilir.