CGBEA çiçek Çan Sarmaşığı

Mor renkli ve çan biçiminde olan çiçekleri makbul bir sarmaşıktır. 7-8 metre kadar yükselir, ömrü bir yıldır. Camekânlarda ömürlü olur. En çok ağaçları sardırmak için kullanırlar. Dalları ağacı sardıktan sonra aşağıya sarktığından manzarası çok güzelleşir. Tohumu Nisan’da sıcak bir yastığa ekilir ve Mayıs ortalarında fideleri bahçeye dikilir. Temmuz’da çiçek açmıya başlar. Kuvvetli ve besleyici toprakta ve bol sulanan bu fidanlar yükseldikçe yükselirler. Ağaç olan bir cinsi makbuldür. Çiçekleri portakal rengindedir. Açıkta yaşar.