ÇANTA ÇİÇEĞİ - (Kalceolaria)

Çanta çiçeği limonluklarda yetiştirilen çiçeklerin en güzellerinden olup çok kıy-metlidir. Çiçeklerinin zarifliği ve şekillerinin acayipliği pek eskidenberl çiçek meraklılarının dikkatini çekerek ve Avrupa- dan bir çok cinslerin tohumları getirilerek yetiştirilmiştir. Çanta çiçeği iki yıl ömürlü olan bitkilerdendir. Tanınmış iki cinsi mevcuttur ki; bunların da pek değişik çeşitleri vardır. 1 — Hibrit: Yani melez çanta çiçekleri: Bunların hepsi saksı içerisinde yetiştirilir. Saksıların camekân, limonluk, camlı kasalar içinde bulunması şarttır. Bu cinsin başlıca çeşitleri «Anglez» (İngiliz) namiyle tanınmış olup değişik renkleri vardır. «Grasyoza» adiyle yeni bir çeşit eide edilmiştir. Bunun fidanı kuvvetli ve çiçekleri erken açar. Hibritler arasında çok güzel gösterişli, çiçekleri nazik ve pek güzel olan bir kaç bodur çeşit mevcuttur. Bodur (Nen) çeşitleri diğerlerine her bakımdan üstündür. Mayıs'ta meydana çıkarlar. 2 — Hibrit Vivas: Saksıda yetiştirilen ömürlü bir melezdir. Değişik renk ve şekilde çeşitleri vardır. Bunların hepsi limonluk veya camekânlı kış bahçesinin süsü bakımından yetiştirilmektedir. Kırk santimetre kadar yükselir. Limonluklarda Aralık'tan Mayıs'a kadar, küme küme çiçekler açar, sevilen bir cinstir. Bütün çeşitleri, sıcaklık derecesi her vakit 13 18 arasında bulunan camekân ve kış bahçelerinde ya da salonlarda bulundurulmak şartiyle meydana çıkartılır. Açıkta yetiştirilmesi gayet zordur. Çanta çiçekleri ancak Mayıs'tan başlıyarak kısa bir zaman için saksı içinde orta ve kenar bölmelerin gölgeli yüzlem yerlerini süslemeye elverişlidir. Bu çiçekler daha çok salon ve camekân süsü içindir. Çünkü güneşten hemen müteessir olarak bozulurlar. Buna karşılık nem iie gölgeden çok hoşlanırlar. Yetiştirilmesi: Çanta çiçeği tohumunu Haziran ile Tem- muz'da ve bazı bahçevanlar Ağustos'ta ekerler. Temmuz başında ektiğimiz tohumların hepsi çimenlenmiş ve fidanları kuvvetli olmuştur. En kolay ekme usulü şudur: İki numaralı toprak harcını çanaklara doldurup ve toprak yüzeyi küçük bir saksı dibi ile sıkıştırıp tesviye etmeli, sonra pek küçük olan tohumları pek az miktar kül ile karıştırıp öylece serp- meli ve bahçe şırıngası ile sulamalıdır. Tohum böylece ekildikten ve her çanağın üzerine bir cam levhası örttükten sonra bunları hiç güneş görmeyen gölgeli bir yere taşımalı ve orada 2 - 3 günde bir defa sulatılmak üzere bırakmalıdır. Eğer gölgeli bir yer yok ise cam levhanın üzerini hasır veya ot, keçe gibi şeylerle örterek tohumları daima bir gölge altında bulundurmak mümkündür. Zira gölgeli, karanlık yerde tohumlar daha seri ve kolaylıkla çimenlenirler. Tohumlar çimenle- nip, 3 - 4 yapraklı olunca aralarından en büyükleri çıkarılarak küçük saksılara veya aynı toprağı taşıyan çanaklara şaşırtma edilir ve yine hepsi gölgelendirilir; çünkü çanta çiçeği fide ve fidanları güneşten bozulurlar. Şaşırtma edilen fidanları haftada 3 - 4 defa kireçsiz su (yağmur suyu) ile sulamak, fakat sulatılırken fidanın yapraklarını ıslatmamak lâzımdır. Eylül'de İkinci şaşırtma yapılır. Bu defa fideler geniş aralıkla dikilir. Sonbahara kadar bu şekilde saklanan fidan-ları Kasım gelince limonluğa almak icap eder. Limonluğa alınca saksı değiştirmelidir. Bunun için küçük saksı ya da çanaklardaki fidelen küçük süzme denilen saksılara, sıra ile orta süzme, büyük ve karanfil denilen saksılara saksılamak lâzımdır. Çanta çiçeği ne kadar sık sık saksılanırsa o kadar kuvvetli yetişir. Toprak harcı daima aynıdır. Limonluğun ısısı 5 - 10 derece olması yeterlidir. Şu kadar ki, fidanları camlara yakın olarak yerleştirmeli ve haftada 1 - 2 defa sulamalı- dır. Eğer limonluk nemli ise fazla sulamıyarak bir defa ile yetinmelidir. Mart sonuna kadar camekânda kalan fidanla rın bazısı ortaya çıkar. Nlsan'da camekândan çıkarılanlar ise on beş yirmi günde tamamen çiçeklenirler. O vakit fidanları bolca sulamak lâzımdır.