ÇAN ÇİÇEĞİ(Campanula)

Kampanula adiyle tanınmış olan çan çiçeğinin bir iki cinsi Anadolu’nun bazı çevrelerinde boldur. Bahçelerde yetiştirilen cinslerin çoğu Amerika ve Kuzey Avrupa cinslerinden çıkarılmıştır. Bunların bazıları yıllık ve bazıları iki yıllık veya ömürlü olarak yaşarlar. Halen İstanbul bahçelerinde pek az rastlanan çan çiçeklerine vaktiyle pek çok rağbet edilirdi. Hattâ kadın toplantılarında mavi renkli katmerli çan çiçeğinin yeni gelinlerin saç ve korsailarını süslemesi İçin kullanılmasında uğur olduğuna İnanılırdı ve bahçelerde mavi katmerli çeşitten yetiştirilmesine çalışılırdı. Çan çiçeği pek çok çeşide sahiptir. Bun-ların en zarif olanları şunlardır: 1 — Büyük çiçekli cinsi: 40-60 san timetre yükselen bu cinsin katmersiz ve katmerli değişik renklerde çeşitli cinsle-ri vardır. Hepsi dayanıklı ve çiçekleri boldur. Çiçeklerin şekil küçük bir çana benzer ve pek zariftir. _ .. ^ Çan Çiçeği 2 — Büyük çiçekli kalikantema: Çiçekleri hemen hemen bir kahve fincanı ile fincanın altına yapıştırılmış bir tabağın tümüne benziyen garip bir şekildedir. Çiçekleri büyük ve değişik renklerde çeşitleri vardır. Her iki cinsi iki yıllık olup, Haziran'dan Ağustos'a kadar ortaya çıkarlar. 3 — Karpatika cinsi: 20-30 santimetre yükselen bu cinsi beyaz ve mavi çiçekli iki çeşide sahiptir. Çiçekleri uzun zaman dayanır. Saksıda yetiştirmeğe elverişli, kuvvetli, dayanıklı ve ömürlü çiçeklerdendir. Çiçek saplan uzun olduğundan demet yapımına elverişlidir. 4 — Venüs aynası: 20 - 30 santimetre yükselen bu cinsi bir yıllık hayata sahiptir. Katmerli katmersiz değişik çeşit leri vardır. Katmerlisi pek zariftir. Saksıda kolayca yetişir. 5 — Ehramî (Piramidal) cinsi: Beyaz ve mavi renkli iki güzel çeşidi vardır. 1 metre yükselir. Ömürlüdür. Çiçek sapı 50 - 60 santimetre uzunluğunda ve kandil çiçeklere sahiptir. Orta bölmelerle kenar bölmelerin güneşli yerine dikmelidir. 6 — Pira - versi cinsi: 1 metre yükselen bu cinsi büyük bir salkım şeklinde değişik çiçekleri olan uzun bir sap verir. Renkleri ilk defa açık mavi iken gittikçe koyulaşır. Limonlukta ömürlü olarak yaşar. Gayet güzel ve yeni bir cinstir. Çan çiçekleri genellikle yeşil çimenlerin orta ve köşelerinde yapılan bölümlerine dikilir. Güneşten hoşlandığı için gölgeli duvar kenarlarına iyi gelmez. Kenar bölümlerin orta bölümlerine en çok bodur cinsleri dikilir. Saksıda yetişen cinsleriyle pencere ve balkonları süslemek mümkündür. En çok killi ve kumlu ve gübresi çok olan bahçe topraklarından hoş-lanırlar. Yetiştirilmesi: Her cins çan çiçeği aynı şekilde yetiştirilir. Bu cinslerin hepsi tohumla yetişir. Tohumlar Ağustos'ta beş numaralı toprak harcını taşıyan kasalara ekilerek aynı toprağa Ekim’de şaşırtma edilir. Mart ortasında asıl tarlasına veya saksılara dikilirse Tem- muz'da ortaya çıkar. Kışın soğuktan korkmazlar ise de bunları siperli bir yerde bulundurmak herhalde faydalıdır