çamdan koruluk çiçek

Çam cinslerinden güzel ve enzpo gin koruluklar yapılır. Koyu kesif, yeşil ronkli çarnların gümüşü, karyağdılı, köknarların meyilli ara zide husule getireceği manzara ne kadar güzeldir değilmi ?. Boğazcia Hidivin, Alman sefa retinin, Hidiv İsmail Paşanın, Fransız Kız mektebin i o . Beykozcia Abraham Paşanın koruları bunun çiçek zengin birer n umunesidir. Fakat 4 3 Kızıltopraktan · Bostancıya kadar olan köşklerin çamlıklarına bir bakınız. Altında oturacakların bunai mamalarma imkan yoktur. Çam koruluğu geniş yerlerde yapılır. Dar bahçelerde dikilecek çarnlar ya kesilmeğe veya sıcak olan altlarına i p gerip çamaşır asmağa yararlar.. .çiçek Park ve balıçelere şekkilli {Forme) çam dikmek istenilirse, kullanılacak çam cinsleri ancak, malı ile ağır ve geç b üy üyen ehram1 porsuktur. Fransız styli parklarda da ya bunlar veya şekiilendirilmiş olarak şimşir, defne, cüce Japon çamları, Ligustrum ile taflan çeşitleri, Aucuba, Zakkum, mutedil yerlerde Kamaraps gibi kışın .dahi yapraklarını dökınİyen ağaçları tercih etmelidir.