C1NERARYA (Cinerarin)

Ağustosta soğuk yastıklara ekilerek sonbaharda hafif ve zengin topraklı saksılara alınan nebatlar, size, şu-battan mayısa kadar fevkalâde çiçekler verirler. Bu za- Cinerarya man zarfında doğrudan doğruya güneşe gelmemek şar- tiyle ışıklı bir yerde bulundurunuz ve bolca sulayınız. Çiçekleri solunca bahçede bir yere naklediniz.