Bougaitıvillea türleri GELİNDUVAKLARI

G ecesefasıgiller familyasındandır. Anayurdu Brezilya olan Bougainvilleacinsi çalı ya da tırmanıcı asma formundaki bitkilerin çeşitlerine Türkçe’mizde Gelinduvağı adı verilmiştir. Ama halk arasında bu bitkilere, uzun süre çiçekli kaldıkları için onbirayçiçeği ya da yanlış şekilde begonvil denilmektedir. Bu güzel bitkileri Batı dünyasına ilk kez 1789 yılında Fransız kâşif denizci Louise Antoine Funda rarak ilkbaharda açan bal kokulu, çan biçimli grimsi beyaz çiçekleri vardır. E.manipuliflora-E.verticillata: (Pürem=Pem- be çiçekli funda): Kökeni Akdeniz Havza- sı’nın doğu kesimi olan bu tür fundalar, ülkemizin güney bölgelerinde doğal olarak sıkça yetişmekte ve 1 m. kadar boy atabilmektedir. Sivri uçlu yeşil yaprakları ve yaz ortalarından sonbahara kadar düzensiz salkımlar halinde açan gül pembesi renkli silindirik çan biçimli çiçekleri vardır. de Bougainvillea tanıtmıştır. Bahçelere dikil-diğinde 4,5-5 m. kadar boylanabilen bu bit-kinin genellikle sivri dikenli gövdesi, süsleyici nitelikte koyu yeşil yaprakları, yaz başla-rından sonbaharın sonuna kadar ve ılık geçen mevsimlerde daha uzun sürelerle çok sayıda açan gösterişli çiçekleri vardır. Bu çiçekler bitkinin çeşitlerine göre mor, beyaz, sarı, turuncu, kırmızı ve hatta kızıl renklerde bür- gülü kâğıtsı taçyapraklarıyla gerçekten çok güzeldir. Bahçelerde hızlı ve çok iyi gelişen gelinduvakları, büyük saksı ya da plastik kutu gibi kaplara dikilip evlerde balkon veya te-raslarda da yetiştirilebilir. Bahçelere dikilen gelinduvakları balkon, teras, pergola, kame-riye, kurumuş ağaç, çit ve duvarlara sardırılır. Güneş gören eğimli alanlarda yer örtücü bitki olarak da değerlendirilir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Gelinduvakları bol güneşli, sıcak ve ılık or-tamların bitkileridir. Ülkemizde bahçelerde yetiştirilebilmesi için en uygun yöreler Ege ve Akdeniz bölgelerimizin kıyı kesimleridir. Buralarda mümkünse Güney yönüne bakan ve sert rüzgârlardan korunmalı yerlere dikil-mesi gerekir. Çünkü, gelinduvakları soğuğa ve dona karşı pek duyarlıdır. Öyle ki, kap içinde yetiştirilenlerinin kışın kapalı mekânlara alınması gerekir. Toprak tipi konusunda fazla seçici olmayan bitki, suyu iyi akıntılı (süzek) ama aşırı bitek olmayan toprakları yeğler. Toprağa ilk kez dikildiğinde düzgün aralıklarla bolca sulanan bitki tutup toprağa iyice yerleşince suyu biraz azaltılır. Çünkü fazla sulanan gelinduvağı bitkisi çiçek açmayı