Bitkiler Nasıl Kullanılır

yapmak için revlerde bitkilerden sadece üç şekilde faydalanılır. Başka şekillerde hazırlamak özel bilgileri erektirir. Bu üç şekli ayrı aynı anlatalım PİŞİRME (dekoksiyon) Bir bitki suya veya onun gibi bir maddenin içine konularak bir aıüre kaynatılırsa buna pişirme denir. Kaynatma sırasında bitkinin faydalı maddeleri suya geçer. Kaynatma süresi, işin özelliğine göre beıı dakikadan bir saate kadar uzayabilir. 2. HAŞLAllA (enfüzyon) Bir çiçek bitki üzerine 3. ISLATi.lA (maserasyon) Bir bitki soğuk su veya ona benzer bir sıvı içine batırılır da bir süre bırakılırsa buna ısiatma denir. Bitkilerin ıslatıldı suda durma süresi iki saatten kırk sekiz saate kadardır. Isıatmada sudan başka en çok şarap ve alkol kullanılır. Böyle ilaçların çoğu vücudu kuvvetlendirrnek için hazırlanır. Her bitkinin kendi özelliğine, ya da içindeki tesirli maddenin özelliğine göre bu üç şekilden biriyle hazırlanması gerekmektedir. Bu yollardan biriyle elde edilen fayda, ötekiyle elde edilmeyebilir.çiçek Bunu gözönünde tutarak bir bitkinin hangi ııekilde ev ilii.cı haline getirilmesinin uygun dil:;ıeceği de bu kitapta gösterilecektir. Bu usulleri değiştirmemek daha doğrudur. Pişirilerek hazırlanan ilaçların çoğu sabahları yemekten sonra tok karnına içilir. Bunların yemeklerden önce alınanları azdır. Isiatma ile hazırlanan ilaçlar sabahları erkenden. aç karnına içilir. Hangi şekildl' hazırlanm olursa olsun, bu. ilaçlı sular geceleri içilirse, öteki niteliklerinden başka uykuyu ve terlemeyi kolaylaştırır) çiçek gönder