bitki ve çiçek nasıl toplanır

ev ilaçlarının çoğunlu· tunu meydana getiren bitkiler· den yararlanabilmek için bunları tanımak, vakti gelince toplamak, topladıktan sonra dayanıklı bir şekilde, bozulmaianna meydan vermeden saklamak gerekir. Bir bitkiyi kullanmak, ondan faydalanmak için onu iyice tanımalı, öteki bitkilerden ayırdedebilmeliyiz. Bir çok bitkiler birbirine benzer. Birinin yerine ötekini kullanmak istenilen fayöa yerine zarar verebilir. Eğer bir çiçeği tanıyamıyorsak onu bir bilenden iyice sonnalıyız. Bitkilerin faydalanılacak kılilımlan çeşitlidir; kiminin kökünden, kimi nin kabuğundan, kiminin yaprağından, çiçekğinden, kiminin meyvasından, tohumundan yararlanılır. Faydalanılacak kısmı olgunlaşıncaya kadar bekleyip bitkiyi o zaman ko. parmak, toplamak gerekir. Vakitsiz toplanan bitkiler istenen faydayı sağlayamazlar. Her çiçek organiktir. Dayanıksızdır. Onu saklayabilmek için kurutmak lazımdır. Kunıtma işi de kolay değildir. Baz bitkiler güneşte, bazılan gölgede ve ılık havada kurutulmalıdır. lyi kurutulmamış olan bitkiler zamanla çürür, i§e yaramaz çiçek gönder