BİTKİ ÇİÇEK ÇOĞALTILMASI

BİTKİ ÇİÇEK ÇOĞALTILMASI  Basit usullerle bitki çoğaltmak diğer karışık usullere oranla tercih edilir. Tohumdan çoğaltma - Tahta kasa ve toprak saksılardan faydalanarak büyüme materyalleri olarak ta, peat moss (bit-ki çürüğü), sphagnum yosunu kullanılır. Diğer materyallerde çiçek yetiştiricilerinden elde edilebilir. Dışarda yetiştirilen bitkilerin, mevsimine göre, içerde yetişen açık bahçe çiçeklerinden altı veya bir kaç hafta evvel çoğaltılmasına başlanır, bu; bulunulan bölge iklimine göre değişir. Bitki tohumları paketlerde verilen tarifeye göre ekilerek suda eriyen besleyici gıdalar da kullanılır. Köklerin üzerleri ıslak gazete kâğıtları veya çul ve çuval bezlerle örtülür, üstüne canı kablar yerleştirilerek normal ısıda muhafaza edilir, fazla güneş verilmez. Bir hafta sonra her gün örtüleri kaldırılırsa tohumların filizleri ve gelişmesi görülebilir. Filizlerin sürmesinden sonra kasa ve saksıları güneşli pencere kenarlarına koyarak normal sıcaklıkta tutmalıdır. Tohumlar iki yapraklı oldukları zaman, 5 cm. çapında yerlere veya çürümüş bitki artığı ihtiva eden saksı veya kaplara alınırlar. Bunlar da aynı şekilde pencere kenarlarına ve güneş gören yerlere konur. Filizler 7,5-10 cm. yüksekliğinde olunca eğer, şartlar müsaitse dış bahçeye nakledilebilir. Bu yolla çok çabuk çiçek elde edilir ve bahçelere zevkli güzel bir gürünüş sağlanmış olur.çiçekçi çiçekgönder