Bilberjiya,ÇİÇEK,ÇİÇEĞİ,ÇİÇEKÇİ

Bilberjiya Oda ve serin camekânlar- da yetişebilen ve oldukça da yanıklı bu bitkinin, bazı hal¬lerde ihtimam ve bakıma ih¬tiyacı vardır. Çiçeklerinin; karışık kırmızı, yeşil, mavi ve mavinin muhtelif tonları¬nı taşıyan çeşitli renkleri o- lup, sap üzerinde şahane bir duruşları vardır. Kış sonlarına doğru meydana gelirler. Yaprakları ise bütün yıl güzellikle¬rini korurlar. Bitkinin iyi ve sağlıklı olması için iyi bakılması şarttır. Zengin toprağa ihtiyacı olmamakla birlikte uzun müddet nem¬li kalabilmesi için toprağının iyi süzek olması gerekir. Bunun için de kumlu ve özlü toprak, yaprak çürüğü, kaba kum eşit miktarlarda karıştırılmalıdır. Bilbergia?mn normal büyüme mevsimi olan ilkbahar ve yazın normal sulama yapılır, sıcak günlerde ise üstünden ha¬fif ve yağmur şeklinde sulamak büyüme ve gelişmesine yar¬dım eder. Eylül ayı sonunda ise su verilmeyerek ancak top-rak kuruduğu zaman, aralıklı olarak az miktarda verilmelidir. Kışın ise ısı miktarı en az 20-22 derece olmalıdır.