BELOPERONE GUTTATA

BELOPERONE GUTTATA Karides Çiçeği Kendine özgü tepe çiçekleri üe tanınan bodur bir bitkidir. Bu çiçekler çok az olup kısa ömürlüdürler ve sadece birkaçı birarada oluşurlar. Bunların tek dekoratif yanları burgu şek¬linde olan kırmızı ve sivri uçlarıdır. Bitki yazın çiçek verir, kışın ise vermez, fazla ısıya da ihtiyacı yoktur. Sadece hafif ısıtılmış veya don .kırağı teh¬likesi bulunmayan camekânlarda bırakılabilir. Gübre ve su miktarı da kış mevsiminde azaltılmalıdır. Yapraklar dökül¬meye başlarsa da endişe etmemelidir. ilkbaharın ük günlerinde yan dallar kesilip atılır saksı değiştirilerek iyi kaliteli komposto ve saksı dibine kiremit parçaları konur. Bundan sonra bol miktarda sulanarak sıcak ve güneşli bir yere konur. Bu mevsimde çelikle çoğaltma ya¬pılabilir, kesilip artan çelikler ise su dolu cam kavanozlarda köklendirilirler.