BEGONYA (Begonias)

Ev dekorasyonu için çok aranan muhtelif Begonya çeşitleri, yumruların veya sürgünlerin çeliklenmesiyle yetiştirilir. İlkbahardan sonbahara kadar salonlarımıza renk ve zerafet verenlerden başka, kışın dahi çiçeklen- meğe devam eden melezleri elde edilmşitir. Begonya Biitün begonyalar serin ve iimüslü (yaprak çü- rüntülü veya fundalı) topraklardan hoşlanıyorlar. Mart sonu veya nisan başında - içine yaprak çürüntüsü, güb- reli harç ve kum karıştırılmış toprak konan saksılara, Yasemin : Artık seviniz beni!. begonya yumrularını satlıi olarak gömünüz. Mayıs ortalarına kadar kök salan ve filizlenen yumruları, ince kökçükleri zedelemeden funda topraklı, yaprak çürüntülü ve az giibreli saksılara naklediniz. Büyüme başlayınca sulamayı arttırınız; toprak daima serin bulunmalı, yaprakları ıslatmamak ve saksılar güneşe karşı konmamalıdır. Bu şekilde, yaz boyunca gelişen ve çiçeklenen nebatlara çıta veya'kamışla destek yapmalı, filizler kırılmasın diye bağlanmalıdır. Sonbaharda çiçeklenme hitam bulunca yumruları saplarıyla sökünüz; bir müddet öylece kalsın, saplar kurusun. Bu şekilde yumrular kemale gelmiş olurlar. Sonra yumruları ayıklayınız, ertesi yıl ilkbahara kadar kuru, serin ve karanlık bir yerde saklayınız. Begonyalar gübre şerbetinden de hoşlanırlar; yazın haftada bir defa, litrede beş gram Şii i Nitratı eriterek akşamları sulayınız. CAM GÜZEl.İ (İmpatiens) Pencere önlerinde pek fazla göze çarpan kırmızı çiçekleriyle bütün yıl boyunca evimizi süsler. Yazın bol sulayınız, kışın ılık bir odada bulundurunuz ve sulamayı da azaltınız. İlkbaharda ana saksıdan aldığınız çe-likleri kumlu ve funda topraklı bir kasada köklendiriniz. Köklenen çelikleri müsavi nisbetlerde funda topraklı, çürüntülü ve bahçe topraklı saksılara naklediniz. Işıklı bir pencere önünde yer veriniz, yazın yarı gölgeli yerlere koyunuz. Muhabbet Çiçeği: Seviyorum ve ümitleniyorum!.. Hercai menekşe: Bütün düşüncem »izsiniz!. Filbahri: Hâtıranızı ebediyyen saklıyacağım!. Çuha çiçeği: Sizden başkasını sevmedim!.