BARTONYA ÇİÇEĞİ(Bartonia)

Altın sarısı renkte, çiçek açar. Her toprakta yetişebilir. Güneşten hoşlanır, tohumlarını Nisan sonuna kadar birer birer ayrı ayrı küçük saksılara ve altı numaralı hare içine ek- meli. Fidanlar iki yapraklı o- lunca, kenar bölmelere açılacak çukurlara kökleri oynatil- maksızın dikilmelidir. Vazoları süslemeğe elverişlidir. Bartonya BUZ ÇİÇEĞİ - (Mezambriantemum kristalinum) — Bu çiçek Anadolu’nun değişik yerlerinde yetişmektedir. Erzurum dağlarında, Zigana ve Dersim içinde, Munzur dağının yamaç-larında bu çiçeğe bolca rastlanır. Bu çiçeğin bütün kısımları şeffaf cam kırıntıları gibi billürlarla süslüdür. Karşıdan üzeri buzlanmış açık yeşil renkli yaprakları andırır. 25 - 30 santimetre kadar büyüyen buz çiçeği derin olmayan saksılara dikilerek yüksek bir yere asılacak olursa aşağıya doğru sarkarak gayet zarif sarkık bir şekil alır. Çiçeği beyaz ve beyaz pembesi renktedir. Saksıda yetiştirilen bu garip çiçekler Temmuz’da meydana çıkarlarsa da çiçekler ancak güneşli zamanlarda gelişir. Asılmış olarak salon süslemesinde güneye karşı güneşli bölmelerin ve kayalıklı bahçelerde havuzların kenarlarını süslemede kullanılır. Buz çiçeği, tamamen Helyet- rop çiçeği gibi yetiştirilir. Gübreli topraklardan pek hoşlanır.