Aucuba japónica AVKUBA Diğer adı: Alacalıdefne)

K ızılcıkgiller familyasmdandır. Anayur-du Himalayalar’dan Doğu Asya ve Japonya’ya kadar uzanan bölgeler olan Aucuba cinsi çalı formundaki bitkilerin 4 türü vardır. Bunlardan A. japónicatürünü kitabımıza örnek bitki olarak alıyor ve kısaca Avkuba diye adlandırıyoruz. Kışın yapraklarını dökmeyen ve dikine dallanan bu çalı, en çok 2-3 m. kadar boylanabilir. Bitkinin almaşık dizili, yumurta biçimli, koyu yeşil renkli parlak yapraklarının üzeri altın sarısı lekelerle veya çizgilerle kaplıdır. İlkbahar mevsiminde salkımlar oluşturarak açan zeytuni renkli çiçeklerinden, sonbaharda olgunlaşıp kış sonuna kadar bitkinin üzerinde kalabilen kırmızı ya da sarı renkli meyveler oluşur. Avkubalar bahçelerimizde tam gölge olan ve başka bitkilerin gelişemeyeceği yerler için yeğlenir; çit, sınır ya da örnek vur-gulama bitkisi olarak yetiştirilir. Ayrıca bü-yük saksılar içinde kap bitkisi olarak yetişti-rilmeye ve kapalı mekânlara alınmaya uygun bitkilerdendir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Avkubalar ılıman bölgelerin bitkisidir. Çok soğuk olan yöreler dışında ülkemizin pek çok yerinde yetiştirilebilir. Bol güneşli, ya- rıgölge ve hatta tam gölge yerlerde iyi gelişir. Sıcak yörelerimizde sadece gölge ortamlara dikilmesi yerinde olur. Toprak tipi konusunda hiç seçici değildir. Su tutan bataklık yerler dışında her yerde, kuru topraklarda bile iyi gelişir. Hava kirliliğine ve tuzlu su taşıyan rüzgârlara dayanıklıdır. Deniz kıyı sındaki bahçelerde yetiştirilmeye uygundur. Yaşlanmış avkubalara, boyu 60-90 cm.ye in-dirilmek üzere gençleştirme budaması uygulanır. Avkuba bitkilerinin üretimi, olgun tohumlarının sonbahar mevsiminde soğuk yastıklara ekimiyle ya da yazın alınan yarı odunsu gövde çeliklerinin gene soğuk yastıklara daldırılmasıyla yapılır.