ASPİDİSTRA ÇİÇEĞİ

Çin’den gelen bu bitkinin soğanlı bir cin-si olması ve tek tek verdiği yaprakların çok dayanıklı olması kıymetini arttırmıştır. Açıkta bile korunmak şartiyle yaşayabilir. Kışın camekân istemez ve on günde bir defa sulansa yeterlidir. Köklerinden ayrılarak çoğaltılır. Yaprağı beyaz çizgili bir cinsi de vardır. 2 - 3 yılda bir saksı de- ğiştirilse bile yine uzun zaman yaşar. Sevdiği toprak üç numaralı topraktır. ASPİDİUM — Birkaç Aspidistra cinsi vardır. Kap'tan gelmiş bir Fujer’dir. Yaprakları çok büyüktür, bazan bir metreye yakın büyüyebilirler. Sıcak ister. Bakılması diğer fujerler gibidir. Toprağı da aynidir. Tohumla artırılır. ASPLENİUM — Buna Doradil de derler. Fujer sınıfından olmasına rağmen manzarası tamamen Muz fidanının aynıdır. Yaprakları yarım metreden uzun olur. Sıcak salonlar içinde yaşayabilir. Diğer cinsleri de çok güzeldir; fakat en garip ve zarif cinsi «Kuş Yuvası» adı verilen «idüs Avis» cinsidir. Üç numaralı toprakta tohumla yetiştirilir.