ASPERÜLA (Asperula)

Buket şeklinde toplu mavi çiçekler açar. Ömürlü -çeşidi de vardır. Çiçekleri kokuludur.  Gölgede bile yetişir. Beyaz çiçekli bir çeşidi vardır. Bordürle- re, plâtbandlara dikilir. Mart’ta tohumunu altı numaralı harca ekmeli ve firelerini bir ay sonra bölmelere dikmelidir. Tem- muz'da çiçeklenirler.