ASPARAGUS KUŞKONMAZ

ASPARAGUS KUŞKONMAZ Bir çok değişik türleri o- lup mutlak surette sıcak ca- mekânlarda yetiştirilmesi gerekir. Bu türleri sırasıyla A. Sprengeri, A. Plumosus, A. Scandens?dir. A. Sprengeri orta derecede sıcak olan ve bu sıcaklığını aynen muhafaza eden siperi i yerlerde çok şey büyüyerek gü¬zelliğini kaybetmez. Tabii şekilde bir şarkıcı olup çok güzel yapraklara sa¬hiptir. Dekorasyonda da önemli bir yeri vardır. Haziran ayından Ekim ayma kadar dışarda kalabilir, su- yuyla birlikte ilkbahar ve yaz mevsiminde yeterli ve bol gı¬da verilir; Her ne kadar çiçekleri ilgi çekici ve güzel değilse de yukarıda da belirtildiği gibi çok güzel olan yeşil yaprak¬larının değişik tonları ile göz zevkini okşaması sağlanabilir. Tohumla kolayca çoğalan bitkinin çabuk çimlenmesi için, ısı 60 dereceden aşağı düşmemelidir. Şaşırtma yerine, to¬humların herbiri ayrı ayrı küçük saksılara dikildiklerinde da¬ha çok randıman alınır. Saksı değişimi esnasında köklerin zedelenmemesi için tohumlar ikişer olarak 12 ve 15 cm. ça-pında saksılara da atılabilirler.