AROKARYA (Araucaria)

Fazla rutubetten, karanlıktan, tozdan ve fazla sıcaktan korkan bu nebata apartımarı amı da denir. Kat kat ufkî olarak yayılmış ibreli dallrıyla eskiden pek makbul tutulurdu. Kışın i5°C den yukarı sıcağa dayanmadığı için modası geçmiş gibidir. Muntazam büyüsün diye saksıyı hergün dörtte bir tur çeviriniz. Tozlarını temizlemek için zaman zaman yağmur altına çıkarınız. Dörtte üç funda, dörtte bir kumlu bahçe toprağı karıştırarak saksılara koyunuz; az fakaj sık sulayınız, kuvvetli güneşten koruyunuz. Yazın saksıları bahçede bir ağaç altına gömünüz.