ARAUCARIA Salon Çamı

ARAUCARIA Salon Çamı Yetişmiş şekli büyük bir ağaç görünümünde ise de; Monkey Puzzle,Araucana, Excelsa adlı türleri son zamanlarda yetiştirilen mükemmel birer saksı bit- kisidirler. Norfolk Arauca-ria ise orijinal diğer bir tür olup çok eskiden ticarî gaye için yetiştiriliyordu. Bitkinin yan dallarının ana da lüzerindeki görünüşü çok gözalıcı olup, kuru atmosferli bir oda veya camekânda yaz mevsimine kadar devam eden hoş bir yeşilliği vardır. Büyüme devresine girdiği zamanki siyahça görünüşü ile dahi güzeldir. Şubat ayında kumlu ve özlü kuvvetli toprak, çürümüşçiçek artığı, kumlu adi topraktan meydana gelen drenajlı karışım hazırlanarak, bitkinin saksılaması yapılır. Saksılanan çiçekçi  bir veya iki ay sıcak camekânlara konularak köklenmesi sağlanır. Yazın birkaç hafta dışarda kalması da gelişmeye yardımcı olur. Bu sırada toprak nemli olmalı ve sıcak havalarda yağmur şeklinde su verilmelidir. Ağustos veya Eylül aylarında çelikleme ile çoğaltılarak sıcak camekân veya kasalarda köklendirilir.çiçekgönder